NDS - Nordic Drilling System
Pierre Entreprenad

Miljöpolicy

Pierre skall bidra till ett uthålligt samhälle genom att erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster inom samtliga verksamhetsområden. Vi skall verka för större medvetenhet och ökade kunskaper bland våra anställda om gällande och kommande lagar samt marknadskrav. Genom informations- och utbildningsinsatser skall vi stödja och inspirera anställda att utveckla och tillämpa integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Följ oss påFacebookYouTube

Alla rättigheter reserverade © Pierre Entreprenad AB
Hemsidan utvecklad av Precis Reklam & Dreamscape i Yodo