• example1
  • example2
  • example3
  • example4
  • example5
  • example6
  • example7
  • example8
  • example9

Projektnamn


Om projektets bakgrund osv... Verksamheten grundades 1959 av Claes Pierre och med byggverksamheten som bas har företaget under åren vuxit och utvecklats till en industriell och specialiserad servicepartner. Våra affärsområden är Byggprojekt, Byggservice och Specialtjänster vilka omfattar egna avdelningar inom bland annat rivning, betonghåltagning, industrigolv, betongrenovering samt tak- och plåtentreprenader.

Genomförande

Grundmurad professionalism och kvalitetstänkande skall genomsyra hela vår verksamhet samt att miljömålen skall sättas i främsta rummet. Genom att vara ett välutvecklat företag med ekonomisk stabilitet, kompetent personal och goda maskinella resurser skall vi befästa vår roll som en trygg samarbetspartner och ett naturligt val för våra uppdragsgivare. Vi skall även vara en trygg arbetsgivare som ger vår personal utrymme att utvecklas.

Resultat

Vi skall vara den självklara partnern i alla typer av byggentreprenader. Vi skapar idéer, tar initiativ och är alltid nyfikna på nya arbetsmetoder inom nya arbetsområden. Alltid med kunden i fokus. Genom informations- och utbildningsinsatser skall vi stödja och inspirera anställda att utveckla och tillämpa integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Atlasgatan 1
802 86 Gävle