• dsc_2451
 • dsc_2626
 • dsc_2858
 • 121
 • dsc_28532
 • dsc_25461
 • dsc_28781

Ny Gästhamn i Gävle

Gävle, en pittoresk stad vid Östersjökusten, har länge varit en attraktiv destination för både turister och båtägare. Diskussioner om att bygga en ny gästhamn längs Gävle Strand hade pågått under flera år, och 2017 blev detta en verklighet. Den nya gästhamnen, som byggdes med plats för 30 båtar, har snabbt blivit en viktig del av staden och dess turistinfrastruktur. Projektet initierades av beställaren Gavlefastigheter och genomfördes under ledning av totalentreprenören Pierre, med Pär Lindholm som platschef.

Projektspecifikationer:
Byggtid: oktober 2016 - April 2017
Platschef: Pär Lindholm
Beställare: Gavlefastigheter


Projektmål

Projektet hade flera mål och syften, inklusive:
 • Skapa en modern gästhamn: Bygga en ny, modern gästhamn längs Gävle Strand för att möta behoven hos turister och båtfolket.
 • Förbättra servicen: Omvandla den före detta bensinmacken till ett servicecenter och gästhamnskontor med faciliteter som toalett, dusch, bastu, tvättstuga, eluttag, samt tillgång till bank, latrin- och avfallstömning och dricksvatten.
 • Främja turism: Skapa en attraktiv destination för besökare som kommer sjövägen och stärka Gävles turistnäring.
 • Genomförande: Under byggtiden mellan oktober 2016 och april 2017 genomfördes projektet noggrant och effektivt. Pierre som totalentreprenör ansvarade för att samordna och genomföra alla byggaktiviteter. Den före detta bensinmacken omvandlades till ett modernt servicecenter och gästhamnskontor. Samtidigt skapades nödvändiga faciliteter som toalett, dusch, bastu, tvättstuga och eluttag. Banktjänster tillhandahölls, och det fanns möjlighet till latrin- och avfallstömning samt dricksvattenförsörjning.

Resultat och Effekter

Projektet ledde till flera positiva resultat och effekter:
 • Turistattraktion: Gästhamnen har blivit en attraktiv turistdestination som lockar besökare från när och fjärran.
 • Service och bekvämlighet: Båtägare och turister kan nu njuta av moderna bekvämligheter och servicefaciliteter längs Gävle Strand.
 • Ekonomiska fördelar: Gästhamnen genererar intäkter för staden genom att ta emot cirka 500 båtnätter per år och främja den lokala ekonomin.
 • Slutsats: Den nya gästhamnen i Gävle har varit en framgångsrik satsning som har berikat staden med en modern och välutrustad destination för båtägare och turister. Projektet har stärkt Gävles position som en attraktiv plats att besöka och har skapat ekonomiska fördelar för staden. Det har också varit ett exempel på framgångsrikt samarbete mellan beställare, entreprenörer och projektledning.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle