• 19ab18240c637d35091debfa26c19916
  • 6f3ca92abe3180817e3590978b766533
  • 38b302a10466023b767fe96695eb7418
  • 537ab80a5bd424a39621ea498be22a65
  • d83aa189947778faae2c6997c95d3a58

Ombyggnation av skola i Gävle

Publicerad: 22/10, 2015
Beställare: Gavlefastigheter
Omfattning: Totalombyggnation av Stenebergs skolan till Staffansskolan, inklusive inomhus- och utomhusarbeten för att skapa en modern och funktionell utbildningsanläggning.

Projektbeskrivning

Gavlefastigheter initierade ett ambitiöst projekt för att omvandla Stenebergs skolan i Gävle till Staffansskolan, en omfattande ombyggnation som skulle rymma elever från Brynässkolan och omvandla den till en F-6-skola. Detta projekt var av avgörande betydelse för utbildningssektorn i regionen och skulle förse eleverna med en modern och anpassad inlärningsmiljö.

Pierre tilldelades uppdraget och Pär Lindholm, platschef på Pierre, tog ansvar för att leda både inomhus- och utomhusarbeten. Detta krävde en noggrann planering och samordning för att säkerställa att projektet skulle vara klart och skolan redo att välkomna eleverna vid skolårets början.
En central del av projektet var att omforma omklädningsrum och duschrum till moderna och funktionella utrymmen som skulle uppfylla de höga kraven på säkerhet och bekvämlighet.
Byggtid: Projektet pågick från juni 2015 till mars 2016, och arbetet fortsatte smidigt under hela denna period.

Resultat

Genom ett effektivt samarbete mellan Gavlefastigheter och Pierre, tillsammans med dedikerade yrkesmän som Michael Alm och Hussein Raik från Pierre, lyckades projektet slutföras i tid. Staffansskolan i Gävle blev ett lysande exempel på hur en omfattande ombyggnation av en skola kan genomföras framgångsrikt.

Denna framgångshistoria belyser också vikten av att investera i utbildningsanläggningar som ger eleverna en trygg, modern och inspirerande inlärningsmiljö. Slutresultatet var en skola som var redo att möta framtidens utbildningsbehov samtidigt som den behöll sitt historiska arv.
Det här projektet, med fokus på ombyggnation av skolor, visar hur samarbete och noggrann planering kan omvandla befintliga byggnader till innovativa och funktionella utbildningsanläggningar, vilket gynnar både elever och samhället som helhet. Det är ett bevis på Pierre och Gavlefastigheters åtagande för att skapa bättre utbildningsmöjligheter för framtida generationer.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle