Betonghåltagning

Vi på Pierre Entreprenad har i 50 år tagit oss an uppdrag inom betonghåltagning. 


​​​​​​​Dels utför vi betonghåltagning i vår egen entreprenadverksamhet, dels hjälper vi andra bolag som behöver vår expertis. Tack vare vår långa erfarenhet och vårt breda kunnande är inget uppdrag för komplext eller stort för oss. Vår specialistavdelning tar sig an och utför arbeten över hela Sverige och brukar kallas in till svåra och utmanande uppdrag. 

Betonghåltagning är relevant att nyttja vid spårsågning för kablar, rännor för avloppp, sågning av asfalt till landningsbanor eller vägar, balkongrenovering, dörr- och fönsteröppningar, tunnlar och broar, stenbrott och gruvor samt fundament. Våra vanligaste metoder som vi utför är kärnborrning, vajersågning, golvsågning och väggsågning. Genom dessa metoder kan vi ta oss in i både betong och berg för att jobb som de vi nämnt ovan ska kunna utföras på bästa sätt. 


Våra metoder för omfattande projekt

Golvsågning med klinga är lämpligt vid uppsågning av bland annat golv, bjälklag och valvhål. Vi erbjuder golvsågning och kan såga upp till en tjocklek på 750 millimeter med hjälp av golvsåg. Vid tjockare golv kan väggsågning eller vajersågning tillämpas. Vi utför väggsågning och kan såga tjocklekar upp till 900 millimeter. Väggsågning är den effektivaste metoden vid håltagning av raka kanter i till exempel vägg, tak, och trappor. Vajersågning är en effektiv och flexibel metod som ger utrymme för många möjligheter. Med en vajersåg kan man såga runda, ovala och raka sågsnitt och hål. Metoden fungerar bra för både berg och betong. Begränsningarna i tjocklek, som t.ex. vid golvsågning och väggsågning finns i princip inte.
 
Vi är specialister på betonghåltagning och hjälper dig med alla typer av uppdrag.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle
Johan Pierre
Platschef, rivning, håltagning
073-9426819
johan.pierre@pierre.se

Se våra case som innefattar tjänsterna

Humana vårdboende

2015 uppfördes sett nytt vårdboende
Humana i Gävle

Pierre utförde håltagning för installationer, sågning och bilningsarbeten.
Johan Pierre var platschef för projektet och sade då att det var roligt att få vara delaktig i en av Gävles högsta byggnationer.

Elite Hotel

2011 flyttade Elite Hotel in i Gamla Grands lokaler i Gävle. Pierre utförde all sågning för nya installationer så som hissar, dörrar avlopp med mera. Projektet var omfattande och Johan Pierre var platschef och sade så här om uppdraget. – Det är jätteroligt att få vara med på ett bygget som detta då byggnaden är en av de finaste i Gävle.

Vallbacken

Vallbacksskolan i Gävle flyttade in i nya lokaler på Vallbacken 2015. Pierre utförde då all håltagning för installationer och sågning för fönster, dörrar och golvrännor samt rivning av trappor.