Tjänster

Byggprojekt

I 60 har vi utfört byggentreprenad av högsta kvalitet. Med våra olika specialistavdelningar har vi en bred kompetens och kan jobba på ett tidseffektivt sätt. Det eftersom vi aldrig behöver koppla in underleverantörer till ett uppdrag. 

Byggservice

Vår kompetenta avdelning för byggservice kan komma ut vid enstaka tillfällen eller kontinuerligt enligt ett serviceavtal. Avtalet anpassas efter dina behov och önskemål. Våra hantverkare jobbar tidseffektivt och på ett sätt som minimerar störande moment. 

Våra byggtjänster

Takarbeten

Vänd er med förtroende till oss. Vi är din trygga partner inom bygg- och entreprenadtjänster...

Plåtslageri

Vänd er med förtroende till oss. Vi är din trygga partner inom bygg- och entreprenadtjänster...

Industrigolv

Vänd er med förtroende till oss. Vi är din trygga partner inom bygg- och entreprenadtjänster...

Kolfiberförstärkning

Vänd er med förtroende till oss. Vi är din trygga partner inom bygg- och entreprenadtjänster...

Betongrenovering

Vänd er med förtroende till oss. Vi är din trygga partner inom bygg- och entreprenadtjänster...

Rivningsarbbeten

Vänd er med förtroende till oss. Vi är din trygga partner inom bygg- och entreprenadtjänster...

Betonghåltagning

Vänd er med förtroende till oss. Vi är din trygga partner inom bygg- och entreprenadtjänster...