Byggservice

Våra kompetenta hantverkare löser dina problem på ett tidseffektivt och skickligt sätt.


På Pierre Entreprenad har vi en serviceenhet som alltid är redo att hjälpa dig med problem som kan uppstå. Vårt mål är att förhindra ert arbete så lite som möjligt och se till att du eller dina anställda kan fokusera på de dagliga uppgifterna. Vi kan komma ut vid enstaka tillfällen eller kontinuerligt enligt avtal, beroende på hur ditt behov ser ut.

Du kan vända dig till oss med allt typer av byggprojekt, stora som små. Vänd dig till oss för att få en offert eller rådgivning gällande just ditt projekt.

För de företag eller verksamheter som behöver kontinuerlig hjälp anpassar vi ett serviceavtal utfrån just dina specifika behov och önskemål. För vissa företag utför vi dagliga justeringar, för andra kan det gälla några enstaka uppdrag i månaden. Hur ditt behov än ser ut löser vi det genom ett optimalt strukturerat avtal. Du möts alltid av serviceinriktade hantverkare och korta ledtider.

Med miljön i åtanke
På Pierre Entreprenad har vi en vision om att bidra till ett mer miljövänligt samhälle. Det genom att vi använder oss av miljöanpassade produkter och material inom samtliga verksamhetsområden. I allt arbete vi utför har vi en medvetenhet om att arbeta resurssnålt och miljövänligt. Vi ska vara väl insatta i aktuella lagar och marknadskrav för att på bästa sätt kunna arbeta med minsta möjliga miljöpåverkan.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle

Se våra case som innefattar tjänsten