Rivningsarbete

Med vår moderna maskinpark kan vi utföra både mindre och större projekt inom rivning.  


Vår avdelning för rivning är en av vår största specialistavdelningar. De skickliga yrkesmännen som utför uppdrag för avdelningen jobbar över hela Sverige med stora och komplexa rivningsarbeten. Genom deras kompetens, våra effektiva arbetsmetoder och årligen uppdaterade maskinpark kan vi ta oss an så gott som alla typer av rivningsuppdrag. 

I vår maskinpark hittar du rivningsrobotar, bobcats, minigrävare, lastmaskiner samt larvbundna kompaktlastare. Genom att vi sedan 70-talet har utfört allt som rör demolering, demontage och deponihantering finns det både erfarenhet och en bred kompetens som vi förvaltar. 

En noggrannhet i vår resa framåt

På Pierre Entreprenad är vi aldrig nöjda med vart vi är. Vi vill alltid bli lite bättre för våra kunder och kunna lösa nya problem som vi ställs inför. I praktiken kan man se det genom vår kontinuerliga uppdatering och utveckling av allt från arbetssätt och maskiner till kompetensutveckling för våra respektive avdelningar. 

Vi tar med oss vår anrika historia in i framtiden tillsammans med dig. 

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle
Joakim Mossberg
Platschef, rivning, håltagning
073-9426819
joakim.mossberg@pierre.se

Se våra case som innefattar tjänsten

Rivning av vattentorn.

Rivning av vattentorn i Älvkarleby 2015.
Vattentornet som var 32 meter högt med en diameter på 11 meter och hade en vikt på ca 1000 ton klipptes och revs ner.
Tornet fick först saneras från ett 10 cm tjock lager fågelspillning för att minimera spridningen av detta.
Rivningen av tornet sker med hjälp av höghöjdsrivare med betongsax. Höghöjdsrivaren var då den största som fanns i Sverige.
Vattentornet har inte använts sedan 60-talet och bitar har börjat falla från tornet, därför beslutade Gästrike Vatten att tornet ska rivas.
 
-Arbetet har kommit igång bra och det ser bra ut i nuläget. Det känns spännande och roligt med den här typen av uppdrag, sade
Fredrik Pierre på Pierre Entreprenad när projektet var igång.

Rivning efter CH-branden

Vi rev delar av det gamla hotellet CH efter branden 2005.

Det var en komplicerad rivning, där omkringliggande byggnader ej fick komma till skada, vi använde oss av höghöjdsrivare samt Brokk-rivningsrobot.
​​​​​​​
Vi sågade även delar av fasaden som skulle bevaras

Rivning Sandvik

Rivning Stegvallsverk
Sanering och rivning av fd. verkstadsbyggnader, total yta 8000 m2.

​​​​​​​Arbetet innebar även att hantera av stora mängder ​​​​av miljöstörande jordmassor och provtagningar på dessa.