• solangsskolan4
  • sol1
  • img_1452
  • img_1456
  • img_1655
  • img_06121
  • img_06081

Solängsskolan


Ombyggnationen gjordes i flera etapper för att säkerställa elever och personalens arbetsmiljö. Skolans underhåll har varit eftersatt under många år och kommer nu att totalrustas och anpassas för ett modernare arbetssätt.
Skolan har fått ny skolgård, nytt skolkök och nya klassrum och utrymmen för personalen. Mer information om skolans utformning samt skolgårdens lekplatsutrusning, vegetation och markmaterial finns att läsa på gavle.se.
Vi kan konstatera att Solängsskolan har blivit en toppmodern skola med stimulerande ytor. Skolan har ca 530 elever och ca 70 personal.
 
Så här sade Pc Pär Lindholm under byggnationen;
   - Det är alltid svårigheter och ett extra stort ansvar när man arbetar i en miljö som denna, där det är människor som bedriver sin dagliga verksamhet under själva byggnationen. I detta fall övervägande del barn, säger Pär.
Pär har lång erfarenhet och är rutinerad med ombyggnationer av skolor och han trivs som bäst när han håller i projekt som detta.
  - Hittills har allt gått strålande och alla har skött sig exemplariskt, både barnen och vi entreprenörer, säger Pär.
 
Rektorn på Solängsskolan Johan Björck är även nöjd med både nuvarande resultat och hur bygget skötts.
  - Jag är mycket nöjd med Pierre och tycker att allt sköts på ett mycket bra sätt, säger Johan. Vi har inte haft någon incident och inga klagomål har framförts till mig vilket känns mycket bra, fortsätter han.

Beställare: Gavlefastigheter
Form: Generalentreprenad
Benämning: Ombyggnation av skola
Byggtid: 2018 - 2020
Platschef: Pär Lindholm

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle