Kolfiberförstärkning

Kolfiber är ett effektivt och lättviktigt material som kan ersätta tunga stålbalkar.

​​​​​​​
Kolfiberförstärkning höjer hållfasthetsegenskaperna på betongkonstruktioner. Det är ett alternativ till traditionell avväxling i exempelvis stål och framtidens material för att utföra avväxlingar i betongkonstruktioner. Enkelt förklarat kan man likna kolfiber med utanpåliggande armering.

Håltagning i betongkonstruktioner innebär att den försvagas och att hållfastheten minskar. Vi tar fram rätt dimensioneringsförutsättningar och förstärker betongen med kolfiberkomposit. En kolfiberlamell som är 1,4 millimeter tjock motsvarar en 18 centimeters I-balk i stål. Det innebär att vi kan förstärka en balk eller bjälklag utan att riva ner andra installationer. Det förkortar byggtiden och är mindre platskrävande än stål och mer kostnadseffektivt jämförelse med stål.

Spara pengar och tid

Även om kolfibermaterialet uppfattas som dyrt och exklusiv så blir det oftast billigare än stål tack vare den förkortade byggtiden samt problem med infästningar, grundförstärkningar och egenvikt – vilket man måste tänka på när man arbetar med stålbalkar. Fördelar med metoden är att den utförs utan större ingrepp eller viktökning på konstruktionen, den rostar inte, kan målas, har hög elasticitetsmodul och mycket högt motstånd mot utmattning.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle
Håkan Näslund
Platschef, kolfiberförstärkning
070-7106823
hakan.naslund@pierre.se

Se våra case som innefattar tjänsten

Lantmäteriverket

När Lantmäteriverket i Gävle ändrade användningen av sina lokaler hjälpte Pierre till med att montera 100-tals meter kolfiber innan vi sågade ner bärande vägg-balkar.

Montering av kolfiber vid Malgomaj Kraftstation 2018


Dammväggen var i behov av förstärkning, Pierre fick i uppdrag av PEAB att montera kolfiberförstärkning i dammväggen.
Vi sågade spår i väggen med väggsåg samt monterade kolfiberstavar och band.
Uppdraget blev mycket lyckat och uppskattat av beställaren.

Fakta Malgomaj kraftstation:

Ägare: Statkraft
Byggår: 1982
Aggregat: Horisontell Kaplanturbin (rörturbin)
Fallhöjd: 9 meter
Lokalisering: Vilhelmina, Vilhelmina kommun, Västerbottens län

Kolfiberförstärkning Celsiusskolan 2018-2020

Vi fick i uppdrag att montera Kolfiber på Celsiusskolan för att förstärka bjälklag och vägg.
​​​​​​​
Beställare: Skanska