Kolfiberförstärkning av betong - öka hållfastheten med Pierre Entreprenad

Kolfiberförstärkning av betong


​​​​​​​Kolfiberförstärkning är en beprövad och effektiv teknik för att höja hållfasthetsegenskaperna på betongkonstruktioner. Det är ett kostnadseffektivt och lättviktigt alternativ till traditionell avväxling med stålbalkar, som kan förstärka en balk eller bjälklag utan att påverka andra installationer och förkorta byggtiden.

När en byggnadskonstruktion behöver repareras och/eller förstärkas är kolfiberförstärkning det bästa alternativet. En av de vanligaste anledningarna till varför en konstruktion behöver förstärkas är på grund av ändrad funktion eller ökad belastning

När en byggnadskonstruktion behöver repareras och/eller förstärkas är kolfiberförstärkning det bästa alternativet. En av de vanligaste anledningarna till varför en konstruktion behöver förstärkas är på grund av ändrad funktion eller ökad belastning.
Det är vanligt att man vid förstärkningar behöver dra om alla installationer i exempelvis ventilation, kabeldragning och rördragning, med kolfiberförstärkning slipper du oftast detta.
​​​​​​​

Det finns många användningsområden för kolfiberförstärkningar, några av dem är vid:

  • Ändrad last – exempelvis broar och lagerytor eller parkeringsgarage
  • Ombyggnation – där existerande armering skärs sönder, exempelvis för nya fönster, dörrar, eller andra håltagningar
  • Skador – brand, armeringskorrosion, påkörningsskador
  • Konstruktionsfel- där konstruktören fel-dimensionerat konstruktionen
Pierre Entreprenad erbjuder expertkunskap och erfarenhet inom kolfiberförstärkning för betongkonstruktioner. Vi kan hjälpa dig att ta fram rätt dimensioneringsförutsättningar och förstärka din betong med kolfiberkomposit. En kolfiberlamell som är 3 millimeter tjock motsvarar en 18 centimeters balk i stål, vilket ger ökad hållfasthet och livslängd på din konstruktion.

​​​​​​​Fördelarna med kolfiberförstärkning är många. Den utförs utan större ingrepp eller viktökning på konstruktionen och rostar inte, vilket ökar dess hållbarhet. Kolfiberförstärkning är också mer kostnadseffektivt än stål på grund av förkortad byggtid och mindre problem med infästningar, grundförstärkningar och egenvikt. Den har också hög elasticitetsmodul och mycket högt motstånd mot utmattning, vilket gör den idealisk för tunga belastningar och industriella miljöer.

Vi på Pierre Entreprenad vill vara din enda aktör när det kommer till förstärkning av betongkonstruktioner med kolfiber. Våra specialistavdelningar inom betongrenovering och rivningsarbete kan ta sig an de största och mest komplexa uppdragen utan att behöva nyttja underleverantörer. Vi sparar dig både tid och pengar samtidigt som vi levererar resultat av högsta standard.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle
Håkan Näslund
Platschef, kolfiberförstärkning
070-7106823
hakan.naslund@pierre.se

Kolfiberförstärkning höjer hållfasthetsegenskaperna på betongkonstruktioner

Det är ett alternativ till (avväxlings) stål och framtidens material för att utföra avväxlingar i betongkonstruktioner. Enkelt förklarat kan man likna kolfiber med utanpåliggande armering.

Håltagning i betongkonstruktioner innebär att den försvagas och att dess hållfasthet minskar. Vi tar fram rätt dimensioneringsförutsättningar och förstärker betongen med kolfiberkomposit.

En kolfiberlamell som är 1,4 millimeter tjock motsvarar en 18 centimeters I-balk i stål. Detta innebär att vi kan förstärka en balk eller bjälklag utan att riva ner andra installationer. Detta förkortar byggtiden och är mindre platskrävande än stål och mer kostnadseffektivt jämförelse med stål.

Även om kolfibermaterialet uppfattas som dyrt och exklusiv så blir detta alternativ oftast billigare än stål på grund av den förkortade byggtiden samt problem med infästningar, grundförstärkningar och egenvikt – vilket man måste tänka på när man arbetar med stålbalkar.

Fördelar med metoden är att den utförs utan större ingrepp eller viktökning på konstruktionen, rostar inte, kan målas, har hög elasticitetsmodul och mycket högt motstånd mot utmattning.

Se våra case som innefattar tjänsten

Lantmäteriverket

När Lantmäteriverket i Gävle ändrade användningen av sina lokaler hjälpte Pierre till med att montera 100-tals meter kolfiber innan vi sågade ner bärande vägg-balkar.

Montering av kolfiber vid Malgomaj Kraftstation 2018


Dammväggen var i behov av förstärkning, Pierre fick i uppdrag av PEAB att montera kolfiberförstärkning i dammväggen.
Vi sågade spår i väggen med väggsåg samt monterade kolfiberstavar och band.
Uppdraget blev mycket lyckat och uppskattat av beställaren.

Fakta Malgomaj kraftstation:

Ägare: Statkraft
Byggår: 1982
Aggregat: Horisontell Kaplanturbin (rörturbin)
Fallhöjd: 9 meter
Lokalisering: Vilhelmina, Vilhelmina kommun, Västerbottens län

Kolfiberförstärkning Celsiusskolan 2018-2020

Vi fick i uppdrag att montera Kolfiber på Celsiusskolan för att förstärka bjälklag och vägg.
​​​​​​​
Beställare: Skanska