För leverantörer

Här hittar du viktigt information om våra faktureringsrutiner.

För leverantörer till Pierre Entreprenad i Gävle AB.


Uppförandekod leverantörer Pierre Entreprenad i Gävle AB (kommer att finnas här)

FAKTURERINGSRUTINER

Till dig som är leverantör till Pierre Entreprenad i Gävle AB.
Vi ta emot dina fakturor i elektroniskt format till 
faktura@pierre.se för en mer effektiv och säker process, både för er som leverantör och för oss som kund.
Ni som inte kan skicka fakturan elektroniskt till angiven mailadress kan skicka den per post.
Om fakturan skickas per post vill vi att ni är medveten om postgångens tider och leveranser.

1. PDF-faktura
PDF-fakturor mejlas till: faktura@pierre.se
• En faktura per PDF-fil
• Skicka originalfakturor (manuellt skannad/kopierad PDF accepteras ej)

2. Pappersfakturor
Pappersfakturor skickas till nedanstående adress:
Pierre Entreprenad i Gävle AB
Kungsladuvägen 10
802 67  GÄVLE

Påminnelser etc mejlas alltid till:
lisa.andersson@pierre.se


KRAV PÅ FAKTURAINFORMATION

Fakturor som saknar någon av nedanstående punkter kommer att returneras till er med begäran
om ny faktura.

Leverantörsuppgifter

• Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
• Fullständiga juridiska namn
• Fullständiga adress
• Organisationsnummer
• Momsregistreringsnummer
• Kontaktuppgifter
• Bankgiro/Plusgiro/eventuellt bankkontonummer eller SWIFT och IBAN
• Uppgift om F-skatt

Fakturauppgifter

• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Betalningsvillkor
• Förfallodatum (30 dagar om inget annat överenskommits)

Mottagaruppgifter

• Fullständiga juridiska namn
• Adress
• Vid omvänd skattskyldighet mottagarens momsregistreringsnummer och texten ”Omvänd                   skattskyldighet för byggtjänster gäller”
• Beställarens namn
• Projektnumret består av 8-10 siffror.
• Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”
• Beskrivning som tydligt anger vad varan eller tjänsten avser
• Finns det hänvisningar till andra dokument på fakturan ska dessa bifogas
• Fakturans momsbelopp och gällande momssats
• Totalt fakturabelopp

Projektnummer

• En faktura ska alltid innehålla en referens i form av ett projektnummer som tydligt ska framgå       ​​​​​​​  av fakturan.
• Beställaren upplyser leverantören om projektnummer vid beställningstillfället.
• Projektnumret består av 5 siffror.
• Projektnumret ska skrivas i fältet ”Er referens”

Räntor eller övriga kostnader baserade på brister av ovanstående kriterier accepteras inte. Betalningspåminnelser hanteras alltid, men om ovanstående kriterier inte är uppfyllda, accepteras
inte eventuella påminnelseavgifter och dylikt.

Vårt momsregistreringsnummer

SE556582978401

Särskilt om…
Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn

I enlighet med 1 kap 2§ p 4 b mervärdesskattelagen omfattas Pierre Entreprenad i Gävle AB av den omvända skattskyldigheten vid inköp av byggtjänster.
Vi hänvisar till www.skatteverket.se för mer information om vilka tjänster som omfattas.

ID06

Alla som vistas på någon av Pierre Entreprenad i Gävle AB ska bära sitt ID06-kort synligt.
Läs mer om ID06 på www.id06.se/allmanna_bestammelser.

Överlåtelse av faktura/factoring
​​​​​​​

Vi godtar inte fakturering över factoringbolag, eventuell avvikelse från detta ska i sådana fall förhandlas med arbetschef och ekonomichef samt avtalas skriftligt innan fakturering.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle

Organisationsnummer
556582-9784