Betongrenovering

Vi utför noggranna betongrenoveringar och injekteringar. 


Till oss kan du vända dig om du behöver renovering och lagning av betonggolv, balkonger och loftgångar, bärande betongkonstruktioner, vattentorn och bassänger. Vi utför även betongsprutning. Med lång erfarenhet och bred kunskap har vi en specialistavdelning som sköter den här typen av arbete, för att förvalta den spetskompetens som krävs inom området. För oss är det viktigt med kompetensutveckling och vi är noggranna med att alla medarbetare utbildas kontinuerligt. 

Några av de områden där vi utmärker oss är betongrenovering av pyloner och bärande konstruktioner inom tyngre industri. Med stor erfarenhet tar vi oss an uppdrag där vi inspekterar, river eller renoverar vattentorn. Vi har med framgång genomfört ett stort antal uppdrag runt om i Gävle, Valbo, Älvkarleby och Ockelbo med allt från att montera ner hela vattentorn till att renovera dess insida, måla om fasad samt att inspektera och besiktiga vattentornen.


Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle
Håkan Näslund
Platschef, betongrenovering
070-7106823
hakan.naslund@pierre.se

Se våra case som innefattar tjänsten

Betongrenovering av vattentornet i Ockelbo

2017 renoverades insidan på vattentornet Rabo i Ockelbo.

Arbetet med vattentornet innebar att vi monterade en bygghiss utmed fasaden för att få upp allt material och sedan byggdes en ställning runt insidan av väggarna inuti vattentornet. För att konstatera skicket på betongen utfördes besiktning av sprickor och ”bomknackning” av samtliga betongytor. Vattenbilning utfördes till dess att ett fast underlag av betongen uppnåddes. På de ställen där armeringen frilagts på grund av söndervittrad betong utfördes en noggrann rengöring och rostskyddsbehandling av armeringsjärnen.
​​​​​​​
Efter det påbörjades betongsprutning av väggarna med ett mineraliskt våtsprutningsbruk som heter Stocrete TS 200 och som försegling efter betongsprutningen påförde vi Stocrete DS som är ett mineraliskt tätningsbruk. Efter det att vi rivit ställningen så utförde vi samma behandling av botten av cisternen.
 

Sandvik, förstärkning betongbjälklag

Sandvik hade önskemål om att höja hållfastheten på ett bjälklag då dom skulle använda en ny truck som skulle kunna lyfta valsar som väger 20 ton/st.

Vi fick uppdraget att underifrån förstärka bjälklaget med en pågjutning med tjocklek 600mm, samt nya pelare och fundament.

Hela arbetet utfördes med full drift i verksamheten ovanför, så ett produktionsstopp var aldrig nödvändigt.