• 7445d920ee9ef41b09cc797be6ca9810
 • bad83b565d6ef4bb970423d82bac2be7
 • bad837c27d78cced8e55c3b36ba1ad3b
 • c23b5ac59f77c67a95cd509be58651f7
 • c369e9516223479f5e5f903237943f0f
 • ce750b8718220b66328e3d730675aca3
 • e2c6a330d0f12c71fd89fef6772f25a5
 • eb0fe456519a7938384f1c51bbd2fc2c
 • 0bd6937057d623455003ba86725f0d63
 • 0c532f614d3f3484e6db883cfa00f083
 • 3e49f1261e056696e6cce04d74c3f7a0
 • 5f999c4f3dc69060a3f2ef0b91751a72
 • 10c5655adb39b3f9c693c59f8163141f
 • 26d96617546f3d17d2b0a94fc5d76c92
 • 44c3865a647e4371c1fb4cf597744d0b
 • 064db064e9c8d07747fb00db6334742a

Framgångsrikt arbete med industrigolv för Gevalia's kaffefabrik


År 2019 anlitade Gevalia Pierre Entreprenad för att utföra golvbeläggningsarbeten i deras kaffefabrik. Projektet innefattade installation av Peran STB-golvbeläggning på tusentals kvadratmeter i produktionshallen och truckgångarna. Nedan följer en beskrivning av hur Pierre Entreprenad utförde tjänsten och vilka resultat som uppnåddes.

Bakgrund

Gevalia är ett välkänt kaffemärke med en stor produktionsanläggning. För att förbättra arbetsmiljön och säkerheten för sina anställda beslutade Gevalia att byta ut de befintliga golvbeläggningarna i produktionshallen och truckgångarna.
​​​​​​​

Utförande

Pierre Entreprenads första steg var att genomföra en noggrann inspektion av området för att bedöma projektets omfattning och krav. Därefter tog de fram en detaljerad arbetsplan och tidsram för genomförandet.

Först avlägsnade Pierre Entreprenad den gamla golvbeläggningen noggrant och förberedde ytan genom att slipa och rengöra den. De säkerställde också att ytan var jämn och fri från eventuella ojämnheter eller skador.

Efter förberedelserna applicerade Pierre Entreprenad Peran STB-golvbeläggning, som är speciellt framtagen för industrimiljöer. De använde professionell utrustning och tekniker för att säkerställa en jämn och korrekt applicering av beläggningen. Pierre Entreprenad tog också hänsyn till kraven på hållbarhet och tålighet för att säkerställa att golvbeläggningen skulle klara av den påfrestning som en kaffeproduktionsanläggning utsätts för.

Slutresultat

Efter avslutat arbete stod Pierre Entreprenads team inför ett färdigt golv med Peran STB-beläggning i Gevalias produktionshall och truckgångar. Resultatet var imponerande och uppfyllde Gevalias förväntningar på en högkvalitativ golvbeläggning.

Peran STB-beläggningen visade sig vara extremt tålig och motståndskraftig mot tunga maskiner, kemikalier och stora mängder kaffe och vattenstänk. Det nya golvet förbättrade också arbetsmiljön genom att minska buller och vibrationer från truckar och maskiner.

Gevalias personal var mycket nöjda med Pierre Entreprenads arbete och uppskattade deras professionalism, noggrannhet och förmåga att slutföra projektet inom överenskommen tid och budget.
Slutsats: Pierre Entreprenads genomförande av golvbeläggningsprojektet för Gevalias kaffefabrik med Peran STB-golvbeläggning var framgångsrikt. De uppfyllde Gevalias krav

och levererade en högkvalitativ och hållbar lösning. Genom att noggrant förbereda ytan och applicera Peran STB-beläggningen med skicklighet och precision, skapade Pierre Entreprenad ett golv som klarade av de krav och påfrestningar som en kaffeproduktionsanläggning ställer.

Det färdiga resultatet imponerade både Gevalias personal och ledning. Det nya golvet visade sig vara extremt tåligt och motståndskraftigt, vilket gjorde det lämpligt för den dagliga verksamheten i produktionshallen och truckgångarna. Beläggningen stod emot tunga maskiner, kemikalier och stora mängder kaffe och vattenstänk utan att skadas eller förlora sin estetiska kvalitet.

Utöver den praktiska funktionaliteten bidrog Pierre Entreprenads arbete även till att förbättra arbetsmiljön. Genom att minska buller och vibrationer från truckar och maskiner skapades en mer behaglig och säker arbetsplats för Gevalias anställda.

Gevalia var mycket nöjda med Pierre Entreprenads arbete och uppskattade deras professionalism och noggrannhet genom hela projektet. Pierre Entreprenad levererade inte bara en högkvalitativ golvbeläggning, utan de höll också tidsramen och budgeten.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Pierre Entreprenads utförande av tjänsten gällande industrigolv för Gevalia var framgångsrik. Genom att använda sig av Peran STB-beläggningen och deras expertis inom golvbeläggning skapade de en hållbar och motståndskraftig yta som uppfyllde Gevalias krav och förbättrade arbetsmiljön i kaffefabriken.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle