Nu drar vi i gång projekt

Järnvägsmuseet i Gävle

Första spadtaget är taget av oss, Trafikverket och Järnvägsmuseet och det känns väldigt inspirerade. Det är ett spännande projekt som vi tror kommer sätta fina avtryck på Gävlekartan och vi känner en stor ära och stolthet att få vara en del av detta.
Pierre var med i ombyggnaden redan 1969 och därför känns detta extra speciellt för oss.

Projektet drar i gång under juli 2022 och pågår ca 15 månader om världen håller sig lugn. Projekttiden är relativ komprimerad så det gäller att vi och alla inblandade kämpar på.

Projektet är en totalentreprenad. Befintliga utställningshallar skall renoveras och byggas om så att de bättre möter behovet för dagens utställning. Takarbeten, byte av pelare, el, värme, ventilation och ytskikt kommer att utföras. Fastigheten kommer även att få en ny entré, butik och café med tillhörande kök och en ny kylanläggning. Verksamhetens område kommer även att anpassas gällande parkeringar, yttre belysning och dagvattenledningar.

Ambitionen med projektet är att lyfta fram historien kring järnvägen och dessa historiska utbyggnadsutformningar blandat med det moderna och funktionella.

Svårigheten med detta projekt är att tiden är kort och det kan bli en del utmaningar med att få leveranser i tid på grund av rådande världsbild” säger Fredrik Pierre vd på Pierre.

 ”Vi ska bland annat förstärka och bygga om takkonstruktionen i vagnhallarna och det kan bli en utmaning att få dessa på plats” fyller Magnus Bohman i, platschef på Pierre som håller i projektet.


(på bilderna ser vi från vänster; Robert Sjöö, chef järnvägsmuseet; Fredrik Pierre, vd Pierre Entreprenad; Mats Johansson, projektledare järnvägsmuseet; Stefan Wiklund, projektledare Trafikverket; Conny Jonsson, fastighetschef Trafikverket och Magnus Boman, platschef Pierre Entreprenad.)

  • framtidsbild3
  • bild11
  • bild312
  • bild412
  • bild712
  • bild612

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle