Bergmans Fisk - En Ny Skärgårdskrog i Norrsundet

Byggandet av Bergmans Fisk: Pierre Entreprenad AB och En Ny Kustklassiker i Norrsundet


I hjärtat av Norrsundet har något extraordinärt tagit form - Bergmans Fisk, en ny skärgårdskrog som växer fram som ett landmärke längs kusten. Förverkligandet av denna vision har varit möjlig genom ett framgångsrikt samarbete med Pierre, där Fredrik Pierre har varit den drivande kraften bakom den styrd byggentreprenaden.

Fredrik Pierre, tidigare VD på Pierre Entreprenad, delar sin entusiasm om det unika projektet och dess potentiella positiva inverkan på regionen. "Vi är stolta över att vara en del av detta spännande projekt, som inte bara kommer att lyfta bygden utan också etablera sig som ett nytt landmärke längs kusten," säger Pierre. Han understryker vikten av att behålla de lokala yrkesfiskarna i processen och uttrycker glädje över att kunna stödja och bevara den traditionella näringen i området.

Bergmans Fisk representerar inte bara en gastronomisk destination utan också en plats som anknyter till lokalhistorien och skapar en mötesplats för gemenskap och kulturell rikedom. Fredrik Pierre har varit nyckelpersonen som navigerat byggprocessen, från de första koncepten till färdigställandet, och säkerställt att varje detalj är i linje med visionen tillsammans med och för Bergmans Fisk.

Den styrda byggentreprenaden har möjliggjort en strukturerad och effektiv genomförande av projektet, där varje fas har hanterats med precision och noggrannhet. Pierre Entreprenad AB har arbetat nära och tillsammans med Bergmans Fisk för att förstå deras unika behov och översätta dem till verklighet, och samtidigt bevara och respektera den lokala kulturen och naturen.

Bergmans Fisk är nu inte bara en restaurang utan en plats där tradition möter modernitet, och där varje element av konstruktionen har sammanvävts för att skapa en sann upplevelse för besökare och lokalbefolkning. Fredrik Pierre och Pierre Entreprenad AB är stolta över att ha bidragit till detta landmärkes framgångsrika förverkligande och ser fram emot att se hur det kommer att bidra till att lyfta Norrsundet och bevara den rika kusttraditionen för framtida generationer
​​​​​​​

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle