Strömsbro Skola - Miljöcertifierad Ny- och Ombyggnation

Bygg framtidens skolmiljö med Pierre Entreprenad AB: Erbjuder Expertis och Erfarenhet för Miljövänliga Ombyggnationer


Strömsbro Skola, belägen i Gävle kommun, genomgick nyligen en omfattande ny- och ombyggnation med målet att uppnå en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 med Silvernivå som målbild. Pierre Byggnads AB, en erkänd aktör inom byggbranschen, antog utmaningen och sattes i förarsätet för att möta de högt ställda kraven på noggrannhet och miljöprestanda.​​​​​​​

Pierre Entreprenad AB tar sig an uppdraget med en gedigen erfarenhet inom om- och tillbyggnader av skolbyggnader i Gävle över åren. Med framstående projekt som Solängsskolan, Tallbackens skola, Sörgärdets skola, Nynässkolan, Böna skola, Stenebergsskolan, och Borgarskolan har de visat på sin förmåga att genomföra entreprenader i miljöer där barn vistas och där säkerhet står i fokus.

Utmaningen: Hög Miljöprestanda och Certifiering
En av de främsta utmaningarna i projektet var att säkerställa att den nya skolbyggnaden uppfyllde kraven för Miljöbyggnad silver med en ambitiös målsättning att nå Silvernivå. Fredrik Zetterberg, dåvarande platschef på Pierre Entreprenad AB, betonar vikten av noggrannhet i byggprocessen för att säkerställa husets täthet och fuktsäkerhet - två nyckelaspekter för att uppnå hög miljöprestanda.

Lösning: Integrerad Design och Precision i Byggprocessen
Pierre Entreprenad AB implementerade en integrerad designstrategi och använde avancerade tekniker för att säkerställa att varje aspekt av byggnaden bidrog till dess övergripande miljövänliga profil. Genom att använda noggrant utvalda material och avancerad teknik för konstruktion och isolering garanterade teamet en höggradig täthet och fuktsäkerhet i hela byggnaden.

Ett nära samarbete med Gävle Kommun och andra intressenter möjliggjorde en effektiv kommunikation och en smidig process genom varje byggfas. Under projektets gång genomförde Pierre Entreprenad AB regelbundna kontroller och tester för att säkerställa att de högt ställda miljökraven uppfylldes.

Resultat: Miljövänlig Skolmiljö av Hög Kvalitet
Strömsbro Skola står nu som ett exempel på en miljövänlig och energieffektiv skolmiljö av hög kvalitet. Genom att uppnå Miljöbyggnad 3.0-certifiering på Silvernivå har skolan inte bara minimerat sin miljöpåverkan utan även skapat en hälsosam och trivsam inlärningsmiljö för elever och personal.
Projektet på Strömsbro Skola visar att det är möjligt att förena höga miljökrav med funktionell design och byggkvalitet. Pierre Entreprenad AB är stolta över sitt bidrag till Strömsbro Skolas framgångsrika omvandling till en modern och miljövänlig skolmiljö.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle

Kund: Gävle Kommun


Utförare: Pierre Byggnads AB
​​​​​​​

Utmaning: Miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad 3.0 med Silvermål