Sandvik - Optimal Förstärkning av Betongbjälklag för Tung Lasthantering

Maximal Styrka, Minimal Störning: Förstärkning av Betongbjälklag för Sandvik's Framtid


Sandvik stod inför utmaningen att höja hållfastheten på ett befintligt bjälklag för att kunna integrera en ny truck med kapacitet att lyfta imponerande 20 ton per vals. Med uppdraget att stärka strukturen underifrån valde vi att implementera en pågjutning med imponerande 600 mm tjocklek, inklusive installation av nya pelare och fundament.

Det som gör detta projekt unikt är att hela processen utfördes utan att behöva stänga av eller pausa produktionen ovanför. Genom att genomföra förstärkningsarbetet under pågående verksamhet lyckades vi undvika produktionsstopp, vilket är kritiskt för företag som Sandvik där kontinuitet och effektivitet är av högsta vikt.

Vår skickliga hantering av projektet garanterade inte bara att de tekniska kraven uppfylldes för att stödja den nya truckens krav, utan också att Sandviks dagliga drift kunde fortsätta utan avbrott. Detta referens Case illustrerar inte bara vår expertis inom förstärkning av betongstrukturer utan också vår förmåga att leverera effektiva lösningar med minimal påverkan på kundens pågående verksamhet.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle