• 19ab18240c637d35091debfa26c19916
 • 6f3ca92abe3180817e3590978b766533
 • 38b302a10466023b767fe96695eb7418
 • 537ab80a5bd424a39621ea498be22a65
 • d83aa189947778faae2c6997c95d3a58
Huvudrubrik (Ange namnet på produkten eller tjänsten som används i detta specifika referenscase samt ert företagsnamn)
Inledning Här presenterar ni en kort och engagerande beskrivning av det specifika sättet som produkten eller tjänsten används i detta referenscase. Använd detta avsnitt för att fånga läsarens intresse och ge en överblick över caset. (Rekommendation: Inkludera en bild som visar produkten eller tjänsten i användning)
Problem och Lösning (Underrubrik)
 • Problem: Vilket specifikt problem eller utmaning löste er produkt/tjänst för kunden i detta case? Hur påverkade detta problem deras verksamhet eller vardag?
 • Sökande: Varför började kunden i detta case leta efter en lösning på detta problem? Vad utlöste deras sökande efter en produkt/tjänst som er?
 • Val: Varför valde kunden i detta case just er produkt/tjänst för att lösa deras problem? Vilka unika fördelar eller egenskaper hos er produkt/tjänst övertygade dem om att detta var rätt val?
 • Lösning: Hur hjälpte er produkt/tjänst till att lösa kundens problem i detta case? Vilka konkreta resultat eller förbättringar har kunden sett sedan de började använda er produkt/tjänst? (Rekommendation: Inkludera bilder som visar före och efter användning av produkten/tjänsten)
Kundens Perspektiv (Underrubrik) Om möjligt, inkludera ett citat eller en kort berättelse från kunden i detta case. Detta ger en mer personlig och trovärdig bild av er produkt eller tjänst.
Fakta (Underrubrik) Här presenterar ni en punktlista med relevant information för detta specifika case:
 • Produkt- eller tjänstnamn.
 • Ert företagsnamn.
 • Om relevant, inkludera namn, titel och kontaktuppgifter till den ansvariga personen hos er.
 • Namn på referensobjekt.
 • Plats där produkten eller tjänsten används i detta case (om möjligt, inkludera adress).
 • Kontaktuppgifter och bild på den ansvariga personen hos er.
 • Datum när produkten eller tjänsten levererades eller installerades i detta case.
Kontakt (Underrubrik) Uppmana läsaren att kontakta er för mer information om produkten eller tjänsten i detta specifika case.
Länkar (Underrubrik) Inkludera länkar till relevanta interna och externa webbsidor, såsom:
 • Produkt- eller tjänstsida på er webbplats.
 • Webbplats för referent, referensobjekt eller ansvarig hos er.
 • Kontaktuppgifterför ansvarig hos er.

Kontakt


Tel: 026-54 45 00
E-post: info@pierre.se
​​​​​​​
Besöks- och postadress:
Kungsladuvägen 10
802 67 Gävle